HACCP

Wat betekent HACCP, dit staat voor

Hazard (Risico) = stel vast waar de mogelijke risico's optreden waarbij produkten in gevaar komen.

Analysis (Analyse) = analyseer wat de ingeschatte risico's voor een gevolg kunnen hebben voor de volksgezondheid.

Critical Control Point (Kritische Controle Punten) = als je weet wat de risico's zijn deze uitschakelen of zoveel mogelijk terugbrengen, zodat er geen gevaar meer voor de volksgezondheid is.

De hele procedure van het produceren tot het transport wordt gecontroleerd op gevaren voor de voedselveiligheid die mogelijk aanwezig kunnen zijn. In HACCP worden deze gevaren benoemd en de mogelijke risico's die hieraan verbonden zijn worden beheerst en gecontroleerd.

Algemeen erkende gevaren in de levensmiddelen sector zijn:
* vervuiling, hygiŽne is dus van belang.* vervuiling, hygiŽne is dus van belang.
* bederf wat sneller optreed als de producten te warm worden, temperatuur is dus van belang.

De wagen moet dus zo zijn gebouwd dat hij makelijk schoongemaakt kan worden en dat de voor het produkt voorgeschreven temperatuur niet overschreden kan worden. In een aantal gevallen houdt dit dus in dat er een koelinstallatie gemonteerd zal moeten worden. 

Heeft u nog vragen, dan kunt u altijd geheel vrijblijvend contact met ons opnemen.     terug